Tip: Vergoeding door zorgverzekeraar in veel gevallen mogelijk!